Massage vai gáy chuyên sâu + xông ngải cứu, giảm 249k