Ưu đãi cuối cùng chỉ từ 9K/SP tại Maniac 35 Trần Hữu Tước