Sinh nhật 2 tuổi Bobapop Vinh: Đồng giá trà sữa 24K