Royaltea Lạc Long Quân đồng giá 35K chị hiểu hông?