Nếm trọn vị ngon cùng ưu đãi Extra Sashimi chỉ với 19K