[Miền Nam] Tiệc nướng thêm ngon với Sơ Ri Fruiteez