[MIỀN NAM] Học hành thật căng - Gọi một tăng Kichi xả xì-trét