[Miền Nam] Hải sản nướng than hoa - Nhận nhiều quà ưu đãi