[Miền Bắc] Uống không giới hạn, đập tan cơn khát chỉ từ 29K