Giảm trực tiếp 100.000VND khi mua phụ kiện hoặc điện thoại tại Likezone