Khuấy đảo Sài Gòn, FREE 100 CỐC COFFEE chào mừng nhà Gem 40