[HCM] Grand opening King BBQ Buffet & Hotpot Story Hoàng Hoa Thám