Hậu khai trương Gemini Xuân La: Giờ vàng mua 2 tặng 1