Happy Birthday Bobapop Thanh Hóa: Trà sữa đồng giá 15K - Tặng Green Bag