Happy birthday Bobapop Nguyễn Phong Sắc: Đồng giá 15K tặng Green Bag