[Hà Nội] Giờ vàng tiệc sang - Mua 2 tặng 1 set lunch