[Hà Nội] Crazy monday: Ngất ngây ưu đãi duy nhất 24.06