[Hà Nội] Chào tháng 7 với trọn bộ ưu đãi tại King BBQ