Grand opening Soya Garden Trường Chinh – Tặng bộ sticker siêu chất