Gogi House Aeon Tân Phú: Đón bão ưu đãi - Xèo xèo không ngừng