Giảm 30% tổng hóa đơn khi check-in tại Tiệm Hạt Dẻ