[Food House Hồ Đắc Di] Ăn lẩu Thái tặng sườn giá 0Đ