Buffet Premium: Thêm 59K thêm Sashimi cá hồi và bò Wagyu thượng hạng